realloy-FH

* آلیاژ نیمه سخت مبتنی بر کبالت مناسب برای پروتزهای متحرک پارسیل
* فاقد خوردگی
* سازگار با محیط زیست
* قابل استفاده با تمام روشهای موجود جوش و جوش لیزری
* مناسب برای پروتزهای ترکیبی
* کیفیت بالا

آلیاژهای دندانی ما تمام انتظارات و سلیقه ها را برآورده میکند!

تولیدات آلیاژهای دندانی ما در سیستم یکپارچه تولید میشوند.
همه آلیاژهای دندانی ما فاقد ماده بریلیوم بوده و طبق استاندارد زیر تولید میشوند.
شما به راحتی میتوانید با هر سلیقه ای با محصولات ما کار کنید.
آلیاژهای دندانی ما دارای قابلیت بالا برای جوش لیزری و قابلیت اتصال محکم با محصولات سرامیکی میباشند